TREATMENT     IS     YOUR     BRIDGE     FROM     FOG     TO     REAL    ,    ACTIVE    LIFEcounter

complete version:
translator


reduced version:
  US

  CZ

  DE

  FR

  IT

  ES

  JP

  CN

  TW


after get some
donate, will be in
more languages
 

     
       


Některé z léků
jsou známy již
z dob faraonů.    LINKS :  
     

Více o CFIDS

4000 let historie
léčení CFIDS

         World's CFIDS organization
                                                                             
   Tento web byl založen za účelem pomoci 30 milionům CFIDS pacientům s léčením této nemoci.

Bohužel na síti existuje tisíce web stránek s mystifikacema o této nemoci, které mohou pacienty mást.
Léčení, až do současnosti, zatím patřilo mezi šarlatánství. Tento web, díky znalosti původce nemoci jež způsobuje CFIDS, nenabízí žádné z vitamínů, detoxikační kůry, diety, či zázračné pilulky, e-Book, nějaký Protocol, masáž, nebo jen reklamu, jako ostatní, bez znalostí v
ěci, ale účinné a jen ověřené a otestované léky, jež vám vrátí vaš život během 5 týdnů intenzivního léčení.
Tato léčba je v hodná jak pro pacienty, kteří se zatím neúspěšně pokoušeli vyléčit (Wheldon or Marshal protocol), tak i pro pacienty, kteří se nikdy neléčily, což je většina pacientů, vitamíny a pilulky na bolest nejsou léky, to je pro zdravé lidi, nemocní potřebují opravdové léky.

Lékaři tuto nemoc příliš moc neznají, ale pacienti jí znají a to pod různými názvy CFIDS (Chronic Fatigue and Immunity Dysfunctional Syndrome), ME (Myalgic Encephalomyelitis), ME/CFS, CFS (Chronic Fatigue Syndrome), FM (Fibromyalgia), GWS (Gulf War Syndrome), prostě únavový syndrom, lidově přechozená chřipka (postviral infection). Je to ale závažné onemocnění, podobně jako AIDS, či TBC, které zkrátí život na polovinu.

Lékaři ve většině zemí tuto nemoc neuznávají, zjednodušují ji a pacienty arogantně odmítají, ale ani v těch nejvyspělejších zemích tuto nemoc neléčí. Vzhledem k negativnímu postoji většiny lékařů k této nemoci, nelze ani získat podporu výzkumu této nemoci, proto se ani žádný seriozní výzkum neprovádí, a pacienti se nechávají na pospas svému osudu.                                                                                                    (osobní zkušenosti)

V rámci pětiletého výzkumu se podařilo najít patogen, který CFIDS nemoc způsobuje, vyvinout metodu laboratorní diagnostiky tohoto patogenu, také rychlý test na přítomnost patogenu v těle. Podařilo se najít a otestovat řadu účinných léků a několik specifických a především bezpečných metod léčení.

Nemoc CFIDS způsobuje neurotoxin, jež tento parazitický patogen produkuje. Neurotoxin je vysoce účinný i v nepatrném množství a způsobí otrávení celého organismu. Tento neurotoxin, paralyzuje především imunitní a nervový systém. Částečná paralýza některých nervových zakončení se pak jeví jako únava, proto se tomu říká lidově únavový syndrom. Díky paralýze imunitního systému ve tkáních, pak pacient trpí řadou různých nespecifických zánětů různých orgánů.  Bolesti jsou způsobeny nejen mnoha záněty, ale i zvýšenou přecitlivělostí, kterou CNS koriguje částečnou paralýzu, to se pak projeví zvýšenou produkcí spánkového hormonu a tedy ranní stuhlostí. 

Patogen je velice odolný a proti běžným lékům se dokáže snadno bránit, proto se nikdy náhodným užíváním léků nikomu nepodařilo vyléčit. V rámci výzkumu byli otestovány účinné léky a speciální postupy léčení. Běžné hladiny léků dokáže patogen brzy překonat, proto se využívá odezva a buněčný cyklus patogenu, aby se určila dostatečná hladina léků a pacient si nezničil orgány předávkováním léků. Z hlediska účinných látek jsou k dispozici antimykotická, antibiotická, bylinková a naturální léčba. Nejdostupnější, nejbezpečnější a nejlacinější je bylinková, jsou k dispozici tři druhy velice účinných bylinek, jež nemají žádné vedlejší účinky a tak je lze užívat ve velkých dávkách a dlouhodobě. Léčení sice trvá delší dobu, zhruba 7 měsíců, je ale naprosto bezpečné a lze ho především doporučit lidem v lehčím stavu.  Většina antibiotik spíše zhoršuje stav, existují však ATB, která ve vysokých dávkách působí i proti původci nemoci, ty zároveň působí proti symbiotickým mikroorganismům a léčí tak všechny nespecifické záněty. Tyto ATB jsou okamžitě účinná, během 30 minut se již projeví první zlepšení a během několika dalších dní zmizí všechny symptomy CFIDS, je však třeba vytrvat minimálně 5 týdnů léčení, jinak se symptomy v cyklu vrátí. Lidem v těžkém stavu, s nočními poty a zvyšující se teplotou při aktivitě a bolestmi, a tedy se záněty, doporučuji kombinaci antibiotické a bylinkové s doplňkovou naturální léčbou. Nejúčinnější je však kombinovaná léčba, kombinací antibiotik a antimykotik s dostatečnou hladinou se lze plně vyléčit. Dostatečná hladina léků je velice důležitá, protože běžné hladiny léků totiž patogen dokáže brzy  překonat, toto se projeví Herxem, kdy patogen produkuje mnohem více neurotoxinu, kvůli replikacím. Léčení s nedostatečnou hladinou léků pak trvá mnoho let a pacient se díky Herxu cítí o mnoho hůře, to je pak důvod proč léčbu ukončí a také důvod proč se tak dlouho nedařilo najít lék.

  Více o nemoci CFIDS

  4000 let historie léčení CFIDS

Lékem je kombinace intracellularních antibiotik a antimykotik ve vysokých dávkách, podpořený přísným půstem a doplňováním vitamínem D. Pro experimentální léčbu jsou informace dostačující, při léčení však doporučuji postupovat podle předpisu.

                       

Léčení                                                                                                                   instalujte si *.PDF reader předem 
Předpis na 7 léčebných postupů stojí: $28.-                            
V dokumentu je 7 různých variant léčení  složených z herbálních, naturálních a farmaceutických antimykotik a antibiotik.
Léky pro intenzivní léčbu na 5 týdnů stojí zhruba 300-400$ ( antibiotická, antimykotická a kombinovaná ),                          
dopňková naturální léčba stojí 50$ na 5 týdnů ( 350$ na 7měsíců ), a  bylinková jen 20$ na 7 měsíců, ale používá se déle. Ceny jsou z internetového obchodu a generika, v různých státech, nebo na předpis mohou být i výrazně vyšší. Nemoc je podobná AIDS, proto i léčení je podobné, a proto byl kladen velký důraz na výběr a dávkování léků, tak aby léčba byla vždy bezpečná. Účinné léky byli s odpovědností vybrány s minimem vedlejších efektů, právě kvůli vysokému dávkování a dlouhé době užívání. V porovnání s podobnými nemocemi jako je AIDS a Tubrkulóza je léčba opravdu laciná, je asi 10 krát lacinější. Léčení je laciné, protože zatím na tom neparticipují farmaceutické lobby a lékaři, v budoucnu bude tedy léčení mnohem dražší, ale zase dostupnější. Antibiotika, které pronikají buněčnou stěnou a specifická antimykotika v dostatečné hladině jsou  jediný existující skutečný lék. Další pomáhající doplněk je vitamin D (pomáhá jako vitamin D na Tuberkulózu), lepší je ale přírodní, vznikající sluněním.

Intenzivní léčba (farmaceutická ATB a antimykotika) je velmi efektivní, noční poty zmizí první noc, bolesti svalů mizí během několika dní, bolesti kloubů a kostí mizí po týdni až dvou a únava mizí během měsíce. Intenzivní léčení trvá 5 týdnů. Léčba je vhodná pro všechny varianty nemoci, pro pacienty v těžkém stavu, v lehkém stavu i částečně vyléčené.  Herbální léčba je ideální pro pacienty s bezpříznakovou kostní formou, kdy brání návratu nemoci, dlouhodobě.

Při léčení je třeba postupovat přesně podle předpisu, pokud by došlo k přerušení léčby, nebo poklesu hladiny léčiv, patogen se znovu rozmnoží a tak k úplnému vyléčení nedojde a nemoc se časem může vrátit. Pak stačí léčení zopakovat.

Herbální a naturální léčení je zcela bezpečné, avšak trvá mnohem delší dobu, minimálně 7-12 měsíců. Herbální a naturální léčba je již známa více než 4000 let a tak je již ověřena mnoha generacemi lidských populací, bohužel nástupem farmaceutické medicíny lidstvo tyto znalosti ztratilo, protože lékaři nemohou předepisovat bylinky. V některých oblastech byly tyto znalosti ztraceny již v době temna při honech na čarodejnice. Nicméně historicky se některé bylinky stále přidávají do pokrmů a proto jsou některé národy zdravější, i když tato malá množství fungují jen jako prevence. Znalosti léčení ve starém Egyptě využili v umění balzamování. Římští vojáci pili odvary z bylinek a před bitvou se v nich i koupali, aby získaly energii (tyto znalosti získali od Druidů). Před křesťany, pohané tisíciletí léčily tyto nemoci, po nich zůstaly slavnosti známé jako Masopust - 40 dní půst -Velikonoce pojmenované po pohanské bohyni vzkříšení Eostre.

V době léčení je potřeba dodržovat půst (strikně bez masa, ideální je jíst jen čerstvé ovoce, případně i čerstvou zeleninu).  Právě přísný půst je důvod, proč se většina pacientů nedokáže vyléčit , nemají tu vůli. (Bez půstu by byla nutná hladina léčiv vyšší než u pacientů s HIV/AIDS v posledním stádiu a to si žádný lékař nedovolí předepsat.)

Pro léčení je nutné zakoupit skutečné léky (antibiotika a antimykotika) a užívat přesně podle předpisu, jiným způsobem se nelze vyléčit, spoléhat na zázraky nikomu nepomůže. Opravdové léky jsou jen antibiotika a antimykotika, prášky na bolest a vitaminy nejsou léky.

                           Je důležité začít s léčením co nejdříve, protože dlouhodobé  strádání bez léčení,
               způsobí vznik chronické kostní formy (podobně jako kostní TBC) a  ta je již velmi obtížně léčitelná
                           (s oslabeným imunitním systémem vznikají i další vážné nemoci, včetně rakoviny).

           Je na každém z nás, jestli se smíří s tím, že jeho život již skončil, nebo jestli bude bojovat, a chce se vyléčit,
                   uvědomte si ale že jste to vy, co šíříte tuto infekční nemoc mezi ostatní a především mezi blízké.
                    Samozřejmě můžete opravdovou léčbu ignorovat, ale jaká je alternativa, jen roky strádat?
                                            Pokud budete jen čekat na lékaře, nemusíte se toho dožít
.
                                                                           Tam kde víra nepomáhá , musí pomoci věda.

                                                                                             

Jakmile se začnete léčit stáváte se součástí řešení a na základě zpětné odezvy a výsledné statistiky, počátečního stavu a použité metody léčení a výsledků, bude postup léčení optimalizován, tak aby následovníci mohli využít vašich zkušeností.

Statistika léčení    

Na webu existují tisíce stránek s mystifikacema o této nemoci, a tak jsou pacienti často mystifikováni a těžko se orientují. Většina zdrojů informují pacienty, že léčba neexistuje a původce nemoci není znám, to byla pravda před rokem 2010, před zpřístupněním informací na tomto webu. V průběhu výzkumu byli také prověřeny různé pochybné metody léčení  a opravdu žádné jiné metody léčby nefungují a pokud se někdo tvrdí, že se vyléčil, byla to jen náhoda. To, že se někdo cítí lépe neznamená, že je vyléčen a ne všichni co se cítí CFIDS pacienty, skutečně mají tuto nemoc, odhad je 90%. Osobně jsem zkoušel mnoho desítek léků a léčiv. Věřím tomu, že řada pacientů byla velmi zklamaných, když si koupili na webech některou z nabízených "knih" o CFS, kde samozřejmě žádnou konkrétní léčbu (lékařský předpis) nenašli.

Lékaři léčí jenom známé nemoci, avšak nežli se tato nemoc stane známou bude trvat minimálně jednu generaci a bude stát desítky milionů dollarů.
Pokud tyto snahy nebude nikdo sabotovat, může to trvat z laboratoře do ordinací lékařů jen 10-30 let, což ale znamená, že současní nemocní se toho nedočkají.

Lékaři bohužel nemohou předepisovat bylinky z profesních důvodů a farmaceutika mohou předepsat v potřebném objemu zatím jen po hospitalizaci v nemocnici po správné diagnoze, bez citlivé laboratorní diagnostiky na patogen však žádný lékař správný léky předepsat nemůže díky restrikcím pojišťoven.
                                                                                
Dokud se nepodaří zavést laboratorní diagnostiku, tak bude léčba CFIDS dostupná pouze zde
Tato sponzorovaná stránka, je určena pro inteligentní a odpovědné pacienty, kteří jsou schopni si koupit léky sami a užívat je přesně podle předpisu. Později, bude tato technologie poskytnuta farmaceutickým investorům, a protože bude nutná hospitalizace (podobně jako léčba infekční Tuberkulosy, léčba vyžaduje naprosto přesné braní léků a omezení příjmu potravin, žádné maso, jakékoli porušení má za následek nevyléčení) a tak bude léčení asi desetkrát dražší.
 

Přítomnost patogenu v těle lze ověřit dvěma nezávislými, zatím nepublikovanými technikami, s vyhodnocením pomocí PCR u pacientů v lehkém stavu, u pacientů v těžkém stavu lze použít kultivaci, a po dlouhodobé sedimentaci, lze patogen dokonce vidět přímo okem (v krvi se patogen vyskytuje zřídka, je však přichycen ke krevním destičkám, proto se ho zatím ostaním nepodařilo najít)

Aby tuto nemoc mohli léčit lékaři, je zapotřebí mít správnou laboratorní diagnostiku, na přítomnost patogenu. Pokud se nám podaří získat od dárců  300K bude možné zahájit výrobu diagnostické soupravy. Poté již budou moci lékaři léčit pacienty farmaceutiky, v rámci zdravotního pojištění. Záleží tedy na každém z nás, jak brzo bude možné CFIDS pacienty léčit v ordinacich.
pokud chcete podpořit zavedení diagnostiky  zatím je na účtu 0.00$
V době smrti má většina lidí tento parazitický patogen v organismu a tak se hlavní měrou podílí na předčasném úmrtí téměř každého člověka. Hlavní měrou se podílí na vzniku většiny nemocí včetně všech forem rakoviny, především v pokročilém věku. Některé z léků jsou známy přes 3000 let, faraoni je využívaly k prodloužení života. V blízké budoucnosti bude možné díky kontrole této nemoci prodloužit život až na dvojnásobek, samozřejmě ten zdravý, aktivní život. Podáváním hormonů lze pak zastavit, či reverzovat stárnutí, s posíleným imunitním systémem, již nebude potřeba mít strach z možné rakoviny. Díky těmto technikám bude již brzy, ještě v tomto století, možno se běžně dožívat více než 100 let.

                                                             

                                                                                                         Copyright ©2005-2012                                                                     Two PCT patent pending
                                                     Veškeré informace jsou chráněny autorskými a patentovými právy.